ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ಆಕೆ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಳ?

ತಂಗಿಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಓದಿರಿ ಇಂದಿನ ಜಯಕಿರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *