ನೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್!

ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೊದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾರು?

ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆದುಬಿಡುವಷ್ಟು ರೋಷ ಇದೆಯಾ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಓದಿರಿ `ಜಯಕಿರಣ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *