ಎಂಆರ್‍ಪಿಎಲ್ : ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಏನು?

ಓದಿರಿ ಇಂದಿನ ಜಯಕಿರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *