‘ಬಂಗಾರದ ಕಳ್ಳ’

ಆತ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ
ಖತರ್‌ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆತನಿಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ?

ಓದಿರಿ ಜಯಕಿರಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *