ತೊಕ್ಕೋಟು ಮದುವೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ !

ತೊಕ್ಕೊಟು: ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರಿಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಹಾಗು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ದೌಡು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *