27,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು! ಇಂಗ್ಲಿಷ್’ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೊರೊನಾ’ ಭಯ!!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27,000 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5,95,997 ಮಂದಿ ಪಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 5,68,975 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ, ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೂ ಕೂಡಾ ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3,200 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *